Newsletter
Chcesz otrzymywać kody rabatowe oraz informacje o nowościach i promocjach - wpisz swój adres e-mail i naciśnij "kopertę"
Produkt dnia
Lactirelle
Lactirelle

43,00 zł

szt.
NeuraCur
NeuraCur

119,00 zł

szt.
Melatonina + B12
Melatonina + B12

47,00 zł

szt.
B12 Active!
B12 Active!

42,00 zł

szt.
Silne nerwy
Silne nerwy

89,00 zł

szt.

 

Katalog produktów

Dr. Jacob's

 Katalog Dr. Jacobs 2019 - 2

The catalogue

in English

Katalog English

Regulamin DSA

Regulamin treści klientów

sklepu internetowego Sklep.DrJacobs.pl

WSTĘP

 

1. Regulamin DSA obejmuje warunki korzystania z usług, w tym zasady dodawania treści cyfrowych przez Użytkownika na Stronie i ich moderacji przez Dr. Jacob's Poland.

2. Regulamin DSA jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych - DS. 

 

DEFINICJE

 

a. Administrator lub my, czyli Dr. Jacob's Poland Radosław Araszkiewicz z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 7/U1, kod pocztowy: 01-211 Warszawa,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 522-165-58-31, nr Regon: 012745096 .

b. Użytkownik, czyli  użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Nas.

c. Treści, czyli informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Strony, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

d. Nielegalne Treści, czyli  informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży towarów, usług cyfrowych lub treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

e. Moderacja Treści, czyli działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez nas lub współpracujących z nami dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika. 

f. Usługa pośrednia, czyli jedna z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez nas: 

- usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Użytkownika lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; 

- usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Użytkownika, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

- usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie. 

g. Platforma internetowa, czyli  usługa hostingu, która na żądanie Użytkownika przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA. W myśl tej definicji Strona nie jest Platformą internetową i nie podlega obowiązkom wskazanym w DSA dla platform internetowych.

h. Publiczne rozpowszechnianie, czyli  oznacza udostępnianie informacji na żądanie Użytkownika, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

i. Media społecznościowe, czyli platformy społecznościowe, w ramach  których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub innym odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Użytkownikiem, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych.

j. Regulamin Strony, czyli regulamin Strony, dostępny pod adresem https://sklep.drjacobs.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/13

k. Strona, czyli strona internetowa dostępna pod adresem https://www.sklep.drjacobs.pl/ wraz z wszystkimi podstronami.

l. DSA, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Jesteśmy dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.

2. Usługi pośrednie świadczone przez nas polegają na umożliwieniu Tobie zamieszczenia ramach Strony następujących Treści:

a. Komentarze;

b. opinie i oceny.

3. Świadczymy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych, a mianowicie:

a. Instagram https://www.instagram.com/drjacobs.pl/

b. Facebook https://www.facebook.com/jacobsmedical

c. TikTok https://www.tiktok.com/@dr.jacobs_official

4. Usługi pośrednie, o których mowa w pkt. 3 powyżej, to:

a. dodanie komentarzy;

b. dodawanie postów;

c. dodawanie ocen i opinii;

d. inne formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.   

5. W ramach Strony nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkowników.   

6. Możesz zakończyć korzystanie z naszych usług w dowolnym momencie. Możesz użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta Użytkownika albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania naszych Mediów Społecznościowych, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści. Możesz również skontaktować się z nami na dane podane w Regulaminie.

7. Pozostałe warunki korzystania ze Strony określają:

a. polityka prywatności https://sklep.drjacobs.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Stronę oraz polityki plików cookies;

b. Regulamin https://sklep.drjacobs.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/13 w zakresie zasad korzystania za Strony. 

 

II. PUNKT KONTAKTOWY 

 

Skontaktować się z nami możesz:

a. pisemnie na adres: ul. Kasprzaka 7/U1, 01-211 Warszawa

b. drogą elektroniczną na adres: biuro@drjacobs.pl

c. telefoniczne pod numerem 22 490 94 30, (w godz. 09:00-16:00 od pn do pt). 

 

III. JĘZYK

 

Skontaktować się z nami możesz w języku polskim i angielskim. 

 

IV. TREŚCI NIELEGALNE 

 

Nie może zamieszczać w ramach Strony lub naszych Mediów społecznościowych Treści, które:

a. są nielegalne lub niezgodne z Regulaminem lub Regulaminem Strony; 

b. są sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności takich które zawierają treści obraźliwe czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.;

c. reklamują lub nawołują inne strony, serwisy, platformy, media społecznościowe lub które zawierają odnośniki do innych stron internetowych (podmiotów innych niż Strona), konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, a w szczególności treści reklamowych, marketingowych, handlowych;

d. naruszają prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych;

e. zawierają wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam;

f. nie są związane z naszymi towarami lub usługami, działaniem Strony lub niepowiązanych z tematyką Strony lub naszych Mediów społecznościowych. 

 

V. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje Treści, a w szczególności za Nielegalne Treści pozostawione w ramach Strony, jeżeli Twoje działania są sprzeczne z Regulaminem, Regulaminem Strony lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

 

VI. ZGŁASZANIE TREŚCI NIELEGALNYCH, ODWOŁANIA I MODERACJA TREŚCI 

 

1. Jeżeli uznasz daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą Regulamin możesz dokonać zgłoszenia nam takiej Treści drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym możemy zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym Twoimi danymi kontaktowymi oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe).  W tym celu możesz skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

2. W celu umożliwienia i ułatwienia oceny w zgłoszeniu powinieneś podać następujące informacje, zgodnie z art. 16 DSA, tj.:

a. uzasadnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważa, że dana treść jest nielegalna,

b. dokładne wskazanie lokalizacji nielegalnej treści, takiej jak dokładny adres/adresy URL, a w stosowanych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające jej umiejscowienie na stronie (screen, zdjęcie), etc;

c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; 

d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 

3. Niezwłocznie powiadomimy Cię o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści. Jeżeli nie podasz nam swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą, aby potwierdzić otrzymanie zgłoszenia i poinformować o rezultacie rozpatrzenia tego zgłoszenia. 

4. Podejmujemy decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Dokonujemy starań, aby rozpatrzyć zgłoszenie w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu informujemy Cię bez zbędnej zwłoki.

5. Na potrzeby rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania decyzji nie korzystamy z zautomatyzowanych środków.

6. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, możemy je:

a. usunąć;

b. ograniczyć ich widoczność; 

c. uniemożliwić do nich dostęp;

d. depozycjonować;

e. pozostawić na Stronie.                 

Zastrzegamy również możliwość:

f. zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia płatności pieniężnych;

g. zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia świadczenia usług w części lub całości;

h. zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia konta Użytkownika.

7. Moderowanie Treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy DSA.

8. O decyzji i działaniach, o których mowa w pkt. 6 powyżej poinformujemy Ciebie i osoby zaangażowane jednocześnie dostarczających ich uzasadnienie. 

9. Możesz odwołać się od naszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej odebrania, przekazując jednocześnie uzasadnienie. 

10. Rozpatrujemy Twoje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego odebrania. W wyniku rozpatrzenia odwołania przekazujemy ponowną decyzję wraz z uzasadnieniem.   

 

VII. WSPÓŁPRACA Z W ZAKRESIE POWIADOMIEŃ O NIELEGALNYCH TREŚCIACH 

 

W przypadku powzięcia przez nas informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informujemy o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Mamy prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach i w zakresie, jaki wynika z opisanych poniżej okoliczności: 

a. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim zmiana ta dotyczy treści Regulaminu;

b. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub ich zmiany, która wynika ze zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa dokonywanej przez organy administracji publicznej, sądy powszechne i inne instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta, w tym w szczególności wynikająca z orzeczeń, wyroków, decyzji, postanowień, zaleceń lub wytycznych wyżej wymienionych podmiotów – nawet jeśli Sprzedawca nie jest ich bezpośrednim adresatem (np. nie uczestniczył w danym postępowaniu jako jego strona); 

c. wprowadzenie przez nowych funkcjonalności Strony lub zmiany zakresu jej dotychczasowych funkcjonalności;

d. zmiana adresów stron internetowych odwołujących się do regulaminów lub innych dokumentów powoływanych w Regulaminie; 

2. Zmiana Regulaminu, o której mowa w pkt. 1 powyżej, wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania jej na Stronie. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2024 r. 

 

IX. WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH 

 

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

 

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Adres e-mail zgłaszającego: 

 

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

 

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści: 

Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej treści: 

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią nielegalne treści:

 

Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w moim zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl